Hvad er Bæredygtighed?

“Bæredygtig udvikling opfylder nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Brundtland rapporten

Bæredygtighed er

Vores fælles fremtid

Bæredygtighed er, når vi træffer valg, der er med til at mindske belastningen på fremtidige generationer.

Brundtland rapporten satte for alvor bæredygtighed på dagsordenen, da den i 1987 definerede bæredygtighed således:

“Bæredygtig udvikling er udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Passende nok, fik rapporten det engelske navn ‘Our Common Future’. For det er nemlig vores fælles fremtid, det handler om. Og det er kun med en fælles indsats, at vi kan gøre op med uholdbare løsninger.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i september 2015 og blev rettesnoren for hvad alle verdens lande skal arbejde mod. Hvis Bruntland rapporten var startskuddet for bæredygtighed, så er de 17 verdensmål sprintet mod at skabe bæredygtig udvikling frem mod 2030. Verdensmålene forpligter FN’s medlemslande til bl.a. helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse til alle børn og promovere anstændige jobs og bæredygtig økonomisk vækst.

Kontakt

os her