Følg mig på de sociale medier      

Hvad er

bæredygtig business?

 

En bog, en business-podcast, et brand og

Den eneste rigtige måde at drive forretning på

At drive en bæredygtig forretning kan gøres på mange måder. Det grundlæggende er, at man tager både socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvar for sig selv, sine medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet generelt. Triple buttom Line. I bogen tager jeg udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål. Verdensmålene er en fælles global handlingsplan for hvad vi som verdenssamfund tilstræber at opnå inden udgangen af 2030. De er et oplagt værktøj i processen hen imod at skabe en bæredygtig virksomhed. Det indebærer at udvælge de mål, som giver mening for din virksomhed at arbejde med. Både i forhold til hvad du er passioneret omkring og i forhold til den branche du arbejder i.

I bund og grund drejer det sig om at tænke cirkulært, tænke i ressourcebesparelser og medarbejdertrivsel. At tænke cirkulært indebærer at sikre kvalitet, holdbarhed, genbrug, genanvendelse mm. At tænke i ressourcebesparelser handler om alt lige fra minimering af strømforbrug, emballage, transport, madspild, materialer, skidt kemi osv. Kort og godt handler det om at minimere dit negative aftryk på verden og maksimere dit positive aftryk. Du skal give noget tilbage til naturen og samfundet. Det være sig en ny vildskov til gavn for biodiversiteten eller arbejdspladser til socialt udsatte borgere. Der er lige så mange muligheder, som der er virksomheder. Det er disse muligheder, jeg går i dybden med i bogen.

Kontakt

Mig her